Гумати калію

Рідке органічне фульво-гумінове добриво «Гумат калія»:

— виробляється з високоякісних, природних, екологічно чистих низинних торфів Західної України;
— гумінові речовини з низинного торфу найбільш біологічно активні тому що, за своїм складом і властивостями найбільш близкі до тих, що існують у природних ґрунтах — гумусу ґрунтів;
— основна діюча речовина — легкорозчинні фізіологічно активні солі фульво- і гумінових кислот (фульвати і гумати) в співвідношенні 1:3;
— добриво безбаластне, при обприскуванні не проходить забивання форсунок, може застосовуватись для крапельного зрошення;
— 100% розчинність;
— містить макро- і мікроелементи у доступній для рослин формі.

Особливості дії добрива «Гумат калія» на рослини і на грунт

— підвищує ефективність мінеральних добрив — прискорює поглинання поживних речовин та мікроелементів;
— прискорює проростання насіння та формує потужну кореневу систему
— стимулює імунну систему — підвищує резистентність до захворювань, посилює морозо- і засухостійкість;
— збільшує ефективність фунгіцидів, знижує негативну дію гербіцидів;
— прискорює процес фотосинтезу і інтенсифікує обмінні процеси — підвищує накопичення цукрів, вітамінів, хлорофілу, олії, клейковини;
— запобігає накопиченню нітратів, пестицидів, важких металів, радіонуклідів;
— збільшує, активує і нормалізує ґрунтову мікрофлору;
— переводить основні елементи мінерального живлення (NРК) і мікроелементи в рухому, легкозасвоювану, хелатну форму;
— прискорює процес гуміфікації рослинних решток, чим збільшує запаси органічної речовини в ґрунті;
— поліпшує фізико-хімічні властивості ґрунтів — оптимізує теплообмін, механічну структуру, стійкість до ерозії, поліпшує буферність та іонно обмінні властивості;
— усилює процеси самоочищення грунту: розчіплює пестициди, знижує рухливість важких металів і радіонуклідів.

Як наслідок:

1. Підвищує врожайність і якість продукції, прискорює дозрівання, робить продукцію екологічно чистою і безпечною.
2. Суттєво зменшує дози мінеральних добрив та підвищує родючість грунтів.

Добрива пройшли науково-виробничі дослідження на Сарненській дослідній станції Інституту водних проблем і меліорації України та Інституту сільського господарства Західного Полісся. Мають зареєстровану на території України нормативну документацію (ТУ У20.1 — 35717382 — 001 : 2013).

Наше підприємство за особливою технологією виробляє рідкі органічні фульво-гумінові добрива «Гумат калію». Унікальність і особлива ефективність добрива полягає у високому вмісті водорозчинних фульво кислот. Застосування добрива в с/г виробництві дозволяє не тільки забезпечити рослини поживними речовинами, але і сприяє збереженню та відтворенню природної родючості ґрунтів, підвищенню якості та безпеки с/г продукції, зниженню собівартості виробництва продукції, сприяє екологізації сільського господарства.

Пропонуємо купити та застосувати «Гумат Калія» — економічно вигідне, природне, екологічно чисте органічне фульво-гумінове добриво.

Незважаючи на складні економічні умови та примхи клімату, застосування органічного добрива Гумат Калію, дозволяє оптимізувати бізнес процеси в с/г виробництві: знизити витратну частину та збільшити дохідну. Економічні труднощі завжди долають ті, хто володіє сучасними технологіями виробництва.

Переваги застосування Гумату Калію:

— Витрати препарату під час вегетації: 0,5 л/га.
— Витрити препарату під час обробки грунту: 1,5 л/га
— Внесення в одній баковій суміші з добривами, протруйниками, гербіцидами, тощо.
— Зменшення в 1,5-2 рази грибкової захворюваності та підвищення стійкості до заморозків та посухи.
— На 10-35% підвищення кількості врожаю в залежності від культури: 15-23% пшениця, +15-30% соняшник, + 20-25% соя, + 10-15% кукурудза, + 30-35% кавун, тощо.

Значне покращення якості продукції:

— клейковина + 1-5%, олійність +1-3%, цукристість +1-7%;
— зменшення вмісту нітратів, нуклідів, важких металів.
— до 2 — 2,5 р. збільшення вмісту в грунті рухомих форм фосфору, азоту та обмінного калію;
— на 50 % збільшення вмісту органічної речовини;
— до 7 разів підвищення кількості корисної мікрофлори грунту;
— покращення фізико-хімічних, біологічних та протекторних показників грунту;
— зменшення в 2 рази норми внесення селітри та карбаміду.
— суттєве збільшення прибутку за рахунок покращення якості і підвищення кількості врожаю;
— зерна озимої пшениці — підвищення врожайності на 8 ц/га.
— зменшення витрат на азотні добрива;
— зменшення витрат на основне, передпосівне внесення комплексних добрив.

Отображение единственного товара